‘Een dankjewel voor de goede zorg is voor mij een compliment’

Medisch assistent verpleegzorg, wat is dat voor een functie? Op alle locaties van Warande is een MAV aan het werk. Deze functie is speciaal voor mensen uit het buitenland met een medische opleiding, die (nog) niet in Nederland wordt erkend. En voor studenten die geneeskunde studeren en een zinvolle bijbaan willen.

Passend
Tatiana Lopez is medisch assistent verpleegzorg op de eerste verdieping van De Loericker Stee. Ze is nu bijna een half jaar aan het werk en het bevalt haar goed.  Ze vertelt: “Ik kwam kennismaken voor de functie van zorgassistent, maar toen zei Ellen Siegers, manager zorg: we hebben iets passenders voor jou.’ Ellen wees haar op de mogelijkheid om MAV te worden. Tatiana komt uit Nicaragua en is in 2016 afgestudeerd als huisarts daar. ‘In 2019 ben ik naar Nederland gekomen. Mijn diploma is hetzelfde als een 4e-jaars geneeskundestudent, dus eigenlijk moet ik nu nog twee jaar naar de universiteit. Ik werk nu als verzorgende: ik deel medicatie en ik ondersteun bij ADL. (Algemene dagelijkse levensverrichtingen. Dit zijn de dagelijkse zorgtaken zoals opstaan, wassen, aankleden, eten en drinken.)

Gezondheid
Tatiana krijgt op de afdelingen begeleiding van twee collega’s bij verpleegkundige handelingen zoals wisselen katheter en uitdelen van medicijnen. En over omgaan met hygiëne en uitleg over programma’s. Ruim vier jaar geleden vluchtte ze vanwege de politieke situatie. Voor ze bij Warande kwam heeft ze ook gewerkt als informeel zorgverlener van kinderen met een beperking. En ook heeft ze met computers gewerkt. ‘Dat vond ik saai. Gezondheid vind ik een belangrijk thema en ik vind het goed om iets terug te geven aan de maatschappij’, legt Tatiana uit.

Spreken
Voor haar was en is het belangrijkste: de taal leren! En maak het niet te moeilijk voor jezelf. Zoek wat bij je past om te leren: muziek luisteren, films kijken of naar taalcafé. ‘Voor mij was werk daarbij heel belangrijk. Interactie met mensen helpt mij, luisteren en leren van de cultuur. Haar advies: zoek projecten zoals dit. En daarbij is de eerste stap is ‘spreken spreken spreken’. ‘Soms begrijpen bewoners mij niet, maar ik ben geduldig en probeer het dan op andere manieren uit te leggen. Goed luisteren is belangrijk. En een dankjewel voor de goede zorg is voor mij een compliment.’

Boterham
Tatiana vindt diversiteit belangrijk, ook op de werkvloer. Want: ‘Nederland is een divers land  en je leert van verschillende culturen. Ik heb daar ook een 10-stappenplan voor geschreven. Ook bewoners willen graag leren: waar kom je vandaan? Leuk om over te vertellen en om samen met bewoners en medewerkers feestdagen te vieren. We kennen dit niet in Latijns-Amerika: ouderen blijven daar bij familie wonen. Maar er is verder niet veel verschil. Alleen het eten was voor mij wel een shock. Hoe kunnen deze grote mensen leven op één boterham tijdens de lunch? En de mensen hier praten niet makkelijk praten over emoties. In Latijns-Amerika heb je binnen vijf minuten het hele levensverhaal.’

Een MAV is een arts in opleiding, die een betekenisvolle bijbaan wil. Of een arts uit het buitenland. Eigenlijk is iedereen met een medische achtergrond welkom. Een MAV ondersteunt bij dagelijkse zorgtaken (ADL) en verricht, indien mogelijk, verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van injecties, plaatsen van katheters en zwachtelen.  De MAV doet waardevolle ervaring op binnen de gezondheidszorg en de bewoner heeft er een gediplomeerd verzorger bij. Ook krijgt de MAV persoonlijke begeleiding vanuit de Warande Academie.