Warande start in april met de bouw van een nieuw verpleeghuis aan de Krakelingweg in Zeist. De verwachting is dat dit huis voor bijna 100 bewoners eind 2025 klaar is. Nu is het nog een stuk grond in een prachtig natuurgebied met een gebouw dat toe is aan sloop.

Officiële overdracht
Vrijdag 19 januari heeft de officiële overdracht plaatsgevonden. Daarop heeft Dirk Boomstra (raad van bestuur) direct de sloophamer ter hand genomen en het eerste muurtje stukgeslagen. Het startmoment voor de bouw!

Planning
De planning is een realistische inschatting en deze kunnen we aanpassen vanwege afhankelijkheden in een bouwproject. Wanneer het huis klaar is, verhuizen bewoners en medewerkers van het Leendert Meeshuis naar deze locatie, als zij dat willen uiteraard.

Kleinschalig wonen
Dit nieuwe huis wordt gebouwd volgens onze leidende principes en het woonconcept dat daar bij hoort. Dat betekent onder andere dat we hier het kleinschalig wonen, geborgd in een groter geheel, bij Warande vorm gaan geven. We zijn trots op deze eerste stap naar nieuwbouw!