Zorgverleners krijgen daardoor één aanspreekpunt ouderengeneeskunde voor de regio zuid-oost Utrecht


Accolade Zorg, Silverein, Warande, Quarijn en Zorggroep Charim slaan de handen in een om samen een aanspreekpunt te vormen voor alle vragen over ouderengeneeskunde. De behandelaren van dit netwerk: ONZe (Ouderengeneeskundig Netwerk Zuidoost eerste- lijn) staan klaar in de zorg voor kwetsbare ouderen.

Het gaat om specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) en (GZ)-psychologen die werken bij verschillende (zorg)organisaties in Utrecht Zuidoost. Naast het werk dat ze doen in verpleeghuizen behandelen ze ook cliënten in de eerste lijn in aanvulling op de huisartsgeneeskundige zorg. De behandelaren werken samen met de huisartsen uit de regio: Unicum, huisartsenzorg. Op deze manier hebben zorgverleners een aanspreekpunt voor al hun vragen over ouderengeneeskunde.

Een van de eerste acties die uit dit netwerk volgt is het bezoek van de SO’s aan de huisartsen. Bekendmaken dat zij deze ondersteuning kunnen bieden om ook de complexe zorg thuis te bieden. De oudere vroegtijdig in beeld te hebben zorgt dat het aantal opnamen in crisis in een verpleeghuis of zelfs ziekenhuis wordt voorkomen.

Daarnaast werken de VVT-instellingen samen om het opleiden van GZ-psychologen regionaal mogelijk te maken. Er dreigt in de regio een groot tekort aan gespecialiseerde GZ-psychologen in de ouderenzorg. Zij zijn onmisbaar in deze sector om goede zorg te kunnen geven, niet alleen voor ouderen in een zorginstelling, maar ook als ondersteuning voor ouderen, die daardoor langer thuis kunnen wonen.

De vergrijzing neemt toe en de verscheidenheid van cliënten in de ouderenzorg is groot. Daarmee groeit de behoefte naar goed opgeleide GZ-psychologen.