Warande stopt in Houten per 1 januari 2024 met thuiszorg en persoonsalarmering en gaat zich richten op kortdurende herstelzorg bij cliënten thuis. Dit heeft gevolgen voor ongeveer 60 cliënten en een aantal medewerkers. Warande gaat persoonlijk in gesprek met deze cliënten en medewerkers. Cliënten gaan voor de thuiszorg gebruik maken van een andere zorgorganisatie. Voor persoonsalarmering kunnen cliënten kiezen voor een organisatie met persoonsalarmering met sociale opvolging. Medewerkers blijven in dienst bij Warande.

Maatschappelijke ontwikkeling
Warande richt zich op complexe ouderenzorg, zoals Warande die in haar verpleeghuizen biedt. Daarnaast concentreert Warande haar dienstverlening op herstel van de eigen kracht van mensen in de thuissituatie (kortdurende herstelzorg). Dirk Boomstra, bestuurder van Warande: ‘Dit is ook een maatschappelijke ontwikkeling. We zien dat het aantal ouderen toeneemt en het aantal medewerkers in de zorg afneemt. Daarnaast willen mensen, ook als ze ouder zijn, thuis blijven wonen. Meer zelf doen, met ondersteuning vanuit de omgeving en hulpmiddelen, ook digitaal, gaat ons daarbij helpen. Het is nu het moment om daar mee te starten.’

Maatwerk
Boomstra vervolgt: ‘We beseffen dat het stoppen met thuiszorg en persoonsalarmering voor de huidige cliënten een ingrijpende boodschap is. En natuurlijk ook voor medewerkers. Daarom is maatwerk voor cliënt en medewerker ons uitgangspunt. Wat medewerkers betreft, zij blijven in dienst bij Warande. In goed overleg kunnen zij vanaf 1 januari 2024 uitgeleend worden aan een andere organisatie. Bij andere onderdelen van Warande zoals de behandeldienst, gebeurt dit al langere tijd. En net zoals alle medewerkers, kunnen ook de medewerkers van wat nu nog Warande thuiszorg in Houten is, zich bij ons verder bekwamen in het geven van complexe zorg. Zo krijgen we het beste voor zowel de mensen thuis als in onze locaties en voor de collega’s.

Thom Heijdra, manager zorg en nauw betrokken bij deze verandering: ‘Een aantal cliënten krijgt al jaren thuiszorg. We brengen hen persoonlijk op de hoogte en zijn met hen in gesprek om de overgang naar een andere zorgorganisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Warande stopt ook met de professionele opvolging van persoonsalarmering. Voor alarmering met professionele opvolging hebben wij gezocht naar een organisatie die dit biedt. Helaas zijn er, door maatschappelijke ontwikkelingen en personeelskrapte, geen organisaties die deze dienst bieden. Cliënten die gebruik willen blijven maken van persoonsalarmering kunnen kiezen voor persoonsalarmering met sociale opvolging. Hierbij komt het alarm bij een centrale binnen. Medewerkers van de centrale sturen het alarm door naar een familielid of naaste. De cliënt zorgt dat familie of naaste in huis kunnen als de centrale een melding doorgeeft. Als dit om wat voor reden dan ook niet gebeurt, zet de centrale de melding door naar professionele opvolging, bijvoorbeeld een ambulance. Cliënten die nu persoonsalarmering met professionele opvolging hebben, brengen wij op de hoogte. En ook zij kunnen bij ons terecht met al hun vragen.’