Tijdens de Warande Wetenschapsmiddag hebben we samen stil gestaan bij het wetenschappelijk onderzoek dat door collega’s bij Warande uitgevoerd wordt. Alle medewerkers en vrijwilligers waren uitgenodigd – het was een feestje!

Met elf sprekers verdeeld over drie zalen gingen sprekers samen met aanwezigen in korte, inspirerende sessies in op thema’s zoals Parkinson, beeldvormende bespreking als alternatieve invulling voor het zorgleefplangesprek, leeftijdsdiscriminiatie, Advanced Care Planning en slikstoornissen.

Dank aan Henk Nies voor invulling van het dagvoorzitterschap!

Dank aan Paul Schmitz, Boudewijn Wisse, Mark Broeders, Nienke Fleuren, Elena Bendien, Renee Schepers, Jasmina el Khafagie, Simone den Heeten, Anita Wandel, Ben Cornelissen, Sifra van Wijnen en Petra Tasseron voor de boeiende sessies.

En dank natuurlijk aan alle deelnemers voor de verdiepende vragen en bespiegelingen!

Met sprekers vanuit Leyden Academy On Vitality And Aging, Erasmus ESHPM en Amsterdam UMC.

Hieronder enkele foto’s van deze middag, gemaakt door fotograaf Victor Schutijser.