ParkinsonNet

Hulp bij Parkinson
ParkinsonNet is een landelijk netwerk waar zorgverleners bij zijn aangesloten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van:
  • De ziekte van Parkinson
  • Aan Parkinson verwante aandoeningen

Warande biedt diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie en logopedie vanuit dit netwerk aan.

Klik hier voor de website van ParkinsonNet.

Klik hier voor de pagina van het behandelcentrum, waar diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie en logopedie, onderdeel van zijn.