Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden voor iedereen behalve voor cliënten die opgenomen worden met een RM (rechterlijke machtiging) of een IBS (in bewaring stelling). Let op alle bijlagen op deze pagina zijn PDF-documenten en openen in een nieuw venster.

Daarnaast gelden voor de aparte vormen van zorg de volgende bijzondere modules:

  • Klik hier voor de Bijzondere module Zorg met verblijf: cliënten die wonen bij Warande met een Wlz- indicatie.
  • Klik hier voor de Bijzondere module Wzd: voor cliënten die bij ons wonen op basis van een PG-grondslag (psychogeriatrische), behalve voor mensen die gedwongen worden opgenomen met een RM (rechterlijke machtiging) of een IBS (inbewaringstelling).
  • Klik hier voor de Bijzondere module ELV: cliënten die tijdelijk bij Warande verblijven op grond van een indicatie Eerstelijns Verblijf.
  • Klik hier voor de Bijzondere module Geriatrische revalidatie: cliënten die tijdelijk bij Warande verblijven en revalidatiezorg ontvangen.
  • Klik hier voor de Bijzondere module Wijkverpleging: cliënten die thuis wonen en casemanagement van Warande ontvangen.
  • Klik hier voor de Bijzonder module MPT VPT: cliënten die een Wlz-indicatie hebben, thuis wonen of bij Warande (gescheiden wonen/zorg) en zorg van Warande ontvangen in de vorm van MPT of VPT.

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

Heeft u
nog vragen?