Kwaliteitsverslag 2022

Hieronder staan de documenten die als bijlage bij het kwaliteitsverslag 2022 zijn opgenomen. Let op de onderstaande documenten staan in PDF en openen in een nieuw venster.

Warande 2022 – Verslag interne toezichthouder Warande 2022 – Jaarverslag duurzaamheid Indicatoren personele samenstelling Indicatoren basisveiligheid def Analyse onvrijwillige zorg Warande 2022 def incl CCR

De medische term voor een beroerte is Cerebro Vasculair Accident (CVA). De vrije vertaling is een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Warande biedt uitgebreide mogelijkheden tot revalidatie, na opname in ziekenhuis. Behandeling en begeleiding is gericht op terugkeer naar huis. Lukt dat niet? Dan kunt u wonen in één van onze huizen. Ook dan blijft u revalideren: fysiotherapie richt zich op de aangedane zijde. Logopedie op taal en spreken (afasie). De ergotherapeut adviseert bij hulpmiddelen.

COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. U hebt minder zuurstof en ademen is moeilijker. Hierdoor heeft u minder energie. Normale dingen zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden kunnen lastig zijn. Bent u afhankelijk van zuurstof? Dan kunt u wonen op één van onze afdelingen. Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met COPD.

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 hersenziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor. Dementie is een ingrijpende hersenziekte en heeft verschillende uitingsvormen die bij ieder mens uniek zijn. Het gedrag kan veranderen waardoor wellicht een andere benadering  gewenst is. Een team van specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en zorg spelen samen in op de behoefte van de bewoner met dementie. Zij kijken naar de mens en wat die nodig heeft om het laatste stukje van het leven aangenaam te maken.

Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Dit kan diverse uitvalsverschijnselen geven: van krachtverlies, blindheid en extreme moeheid tot geheugenproblemen. Fysiotherapeuten en psychologen zijn nauw betrokken. Zij bieden onder andere ondersteuning bij achteruitgang.

Neurodegeneratieve aandoeningen zijn ongeneeslijke ziekten. U kunt, naast parkinson en dementie, denken aan amyotrofe laterale sclerose (ALS), ziekte van Huntington, spinocerebellaire ataxie (SCA) en spinale musculaire atrofie (SMA). Behandeling, begeleiding en wonen bij Warande gaat in overleg. Dit is afhankelijk van uw zorgvraag en of wij passende zorg kunnen verlenen.

Als er in de loop van uw leven schade aan de hersenen ontstaat, dan heet dat niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan door een verkeersongeluk, een beroerte of een hersentumor. Samen met u kijken wij wat voor u de beste behandeling en eventueel de beste plek om te wonen is. Hiervoor kunnen wij overleggen met specialisten. De behandeling van de psycholoog is vooral gericht op hoe de mensen om u heen het beste met u om kunnen gaan. Dit geldt voor zorgprofessionals en voor uw naasten.

Parkinson is een ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen. De manier waarop de ziekte zich uit, is voor geen mens hetzelfde. Van trillende handen en depressies tot vastgenageld staan aan de vloer en geen initiatief meer tonen. Behandeling en begeleiding bij parkinson vragen om een hele specialistische  en deskundige aanpak. Een team van zorgverleners is daarom – elk vanuit hun eigen specialisme – betrokken bij de zorg. Wij hebben een speciaal parkinsonteam. Dit team zetten wij flexibel in op alle afdelingen.

Heeft u
nog vragen?