Wat regelt u voor verhuizing naar een verpleeghuis van Warande?

Als u (of uw naaste) gaat verhuizen naar een verpleeghuis van Warande zijn er een aantal zaken die u vooraf al kan/moet regelen. Hieronder vindt u een overzicht en uitleg van deze zaken.

Zaken om te regelen voor verhuizing naar Warande

Iedereen in Nederland moet geregistreerd staan in de BasisRegistratie Personen (BRP). Dit kan met een woonadres of een briefadres.

Als u alleenstaand bent en verhuist naar een verpleeghuis, dan schrijft u zich in bij de gemeente waar u naar toe verhuist. U geeft het adres door van de locatie waar u gaat wonen.
U heeft hiervoor de welkomstbrief waarin wij verwijzen naar de algemene voorwaarden en bijzondere modules nodig. Deze brief ontving u per mail bij de start van de verhuizing.

Als u een partner heeft die thuis blijft wonen, kunt u ook kiezen voor een briefadres. Het voordeel hiervan is dat de post van degene die verhuist naar het verpleeghuis op het oude adres wordt bezorgd. En niet in het verpleeghuis. U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waar u naar toe verhuist. De gemeente geeft deze wijziging door aan onder andere de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de belastingdienst. De wijziging is automatisch bekend bij de gemeentelijke belastingen.

Als u gaat verhuizen, dan bepaalt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de eigen bijdrage die u moet betalen. De eigen bijdrage is gebaseerd op uw belastbaar inkomen en uw vermogen.

Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als uw partner nog thuis woont. Of wanneer u betaalt voor het levensonderhoud van uw kinderen. Dan blijft u een lage eigen bijdrage betalen.

Via de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunt u een proefberekening uitvoeren van de eigen bijdrage voor de Wlz (www.hetcak.nl). Heeft u vragen? Bel dan  het CAK T 0800-0087.

Warande zorgt voor een eenvoudig ingerichte kamer of appartement. De inrichting bestaat uit: (standaard) vloerafwerking, gordijnen en (basis)meubilair. Dit laatste betekent het volgende: een bed (indien medisch noodzakelijk een hoog/laag variant, matras, bedlinnen, en (basis)verlichting (plafond en sanitair).

Warande biedt u de mogelijkheid om de woonruimte volledig of gedeeltelijk zelf in te richten, maar dit is niet verplicht. Wilt u dit niet, dan zorgt Warande aanvullend voor een linnenkast, tafel en bijbehorende stoel.

Wassen van kleding
Warande laat dit verzorgen door wasserij Barth Slijkhuis. Het laten wassen door deze wasserij is alleen mogelijk in combinatie met het merken van de kleding. De wasserij verzorgt ook het merken. Voor het wassen en het merken (en het stomen) worden de werkelijke kosten in rekening gebracht op basis van stuksprijzen. Barth Slijkhuis stuurt u rechtstreeks een factuur voor de totale waskosten en schrijft deze kosten af. Is dat meer dan het grensbedrag van € 112,60*? Dan ontvangt u van Warande een vergoeding voor de kosten boven dit bedrag.

* Dit bedrag is vastgesteld in januari 2024. Tussentijdse wijzigingen in het bedrag zijn voorbehouden.

U vindt hieronder een formulier om u aan te melden, het is verstandig om dit voor de verhuizing al te doen. Daarnaast vindt u ook een informatiefolder en een formulier voor vermiste kleding.

Kiest u er voor om zelf de was te verzorgen? Dan is ons advies om toch de kleding te laten merken. Wordt dit dan alsnog door Slijkhuis gedaan? Dit in verband met de kans op verwisseling of vermissing van uw kleding.

Wij raden u aan om geen kwetsbare kleding, zoals van zijde of wol, mee te nemen bij uw verhuizing. Mocht dit per ongeluk bij de wasserij terecht komen, dan wordt deze kleding boven de 30 graden gewassen. De kleding kan daardoor beschadigd raken.

Warande zorgt voor beddengoed, handdoeken en washandjes. Dit wordt op onze kosten gewassen.

De wascyclus in een zorginstelling verloopt anders dan in de thuissituatie. De noodzakelijke hoeveelheid kleding is daarom groter dan thuis. Hieronder vindt u de advieslijst met het minimaal aantal benodigde kledingstukken voor dames en heren. Meer mag en kan natuurlijk altijd.

Formulieren en folders
(Let op onderstaande documenten zijn PDF-documenten en deze openen in een nieuw scherm.)
Uw wasservice samengevat Barth Slijkhuis
Advieslijst voor aantallen kleding
Algemene informatiefolder Barth Slijkhuis
Inschrijfformulier wasservice Barth Slijkhuis nieuwe cliënt
Machtigingsformulier wasservice Barth Slijkhuis
Merkformulier kleding, Barth Slijkhuis

Denkt u er aan om verzorgingsproducten, zoals doucheschuim, zeep, scheerspullen, scheerschuim, tandpasta en tandenborstel mee te nemen.

Warande adviseert het gebruik van een mobiele telefoon of senior GSM, indien u deze kan bedienen. Er is een telefoonaansluiting aanwezig op uw kamer of appartement. Wilt u gebruik maken van een vaste telefoon? Dan kunt u hier zelf een abonnement voor afsluiten bij een aanbieder.

Let op: bij Warande Leendert Meeshuis is geen vaste telefoonaansluiting mogelijk.

Zorgverzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van deze verzekering en het betalen van de premie. De basisverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld het ziekenhuis.
Of u een aanvullende zorgverzekering af moet sluiten is afhankelijk van uw zorgbehoefte.

Bij verblijf met behandeling wordt alle zorg en behandeling die nodig is, inclusief de hulpmiddelen (bv steunkousen, orthopedische schoenen) vergoed vanuit de Wlz. Uitzonderingen zijn brillen en gehoorapparaten. U kunt meer informatie hierover vinden via: Aanvullende zorg bij verblijf met behandeling (Wlz) | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland

Inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering
Warande heeft een inboedelverzekering voor bewoners afgesloten. Eigendommen van bewoners zijn tot € 10.000,- verzekerd, sieraden tot € 2.500,- en contant geld tot € 1.000,-. Er is dekking tegen onderverzekering van kracht. Dat betekent dat indien er meer schade is dan de genoemde € 10.000,00, het werkelijke schadebedrag wordt uitgekeerd. Bij diefstal moet er sprake zijn van aantoonbare vermissing en er moet (in)braak worden aangetoond. Indien er sprake is van een bijzondere en/of waardevolle verzameling of kunstvoorwerpen, dan adviseren wij u dit apart te verzekeren. Ook hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor bewoners.

In de aansprakelijkheidsverzekering zijn risico’s van bewoners ten opzichte van anderen verzekerd, ook buiten de vestiging.

Warande adviseert u dringend om geen grote geldbedragen, kostbare sieraden of andere kostbaarheden in uw appartement/kamer te bewaren.

U moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs als u medische zorg ontvangt. De identificatieplicht geldt voor iedereen in ziekenhuizen, poliklinieken en verpleeghuizen.

U kunt zich identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs of met een Nederlandse identiteitskaart. Een medewerker legt het soort en nummer van het gecontroleerde document vast in ons ECD (Elektronisch Cliënten Dossier).

Geen identiteitsbewijs
Als u Warande geen identiteitsbewijs kunt laten zien, kunnen wij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. U betaalt dan alle kosten van de medische behandeling zelf. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn.

Geen geldig identiteitsbewijs
Als uw identiteitsbewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren bij Warande. U moet dan een nieuw bewijs aanvragen. Kunt u dat niet meer zelf doen, overleg dan met een medewerker.

Meer informatie
Voor meer informatie over de identificatieplicht (in de zorg) verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Het kan verstandig zijn om volmacht te geven aan een kind of partner. Bijvoorbeeld als u nu al weet dat u door uw ziekte in de toekomst niet meer in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen. Dit kan in een levenstestament. Hiervoor moet u naar de notaris. Degene met de volmacht kan dan namens u handelen en alle administratie rond de indicatie, eigen bijdrage en financiën voor zijn rekening nemen. U houdt (ondanks de volmacht) de mogelijkheid om zelf te handelen. En mocht u het overzicht kwijtraken, dan is er al iemand aangewezen die namens u in actie kan komen.

Voor meer informatie over een levenstestament bij dementie of andere ziekten, kijkt u op de volgende website van de Nationale ombudsman: Waarom een levenstestament bij dementie of andere ziekten uitkomst biedt | Nationale ombudsman. (Let op deze link opent in een nieuw scherm.)

Als uw partner niet meeverhuist naar Warande, maar thuis blijft wonen, zijn de volgende zaken van belang voor u en uw partner.

Gevolgen voor  de gemeentelijke belastingen 
De afvalstoffenheffing voor de partner die thuis woont, gaat op 1 januari in het volgend jaar naar het tarief voor een 1-persoonshuishouden. Dit kan niet eerder omdat de peildatum 1 januari is.  Voor de rioolheffing gaat het tarief niet omlaag. Alle huishoudens betalen hetzelfde bedrag voor een verbruik tussen de 0 en 500 kubieke meter water.

AOW voor alleenstaande aanvragen of juist  niet?
Het kan voordelig zijn om de hoogte van de AOW te laten aanpassen van 50% naar 70% voor een alleenstaande. U kunt de SVB vragen om dit aan te passen. Als u niets doet dan blijft de AOW voor twee mensen die samenwonen (elk 50% AOW). Als u besluit om de AOW aan te passen naar 70% dan kan het zijn dat u meer inkomstenbelasting gaat betalen (hoger inkomen). Degene die in een verpleeghuis gaat wonen gaat de hoge eigen bijdrage aan het CAK  betalen.  Een ander gevolg van de aanpassing van 50% naar 70% AOW is dat bij overlijden de overlevende partner geen overlijdensuitkering AOW krijgt.

Heeft u hulp nodig met het uitrekenen van de voor u beste optie (50% AOW of 70% AOW)?
Op de website van de SVB, staan de voor en nadelen van AOW voor alleenstaande aanvragen  op een rijtje: www.svb.nl: zoekterm “verpleeghuis” of bel naar 030 – 2649010.

Inkomstenbelasting
Bent u elkaars fiscale partner en gaat één van uw beide verhuizen naar een verpleeghuis? Dan blijft u voor de Belastingdienst elkaars fiscale partner. En kunt u de (hypotheek)rente en kosten aftrekken voor uw eigen woning. Hebt u geen fiscale partner? Of gaat uw fiscale partner ook in een verpleeghuis wonen? Dan kunt nog tot 2 jaar na de datum van opname de (hypotheek)rente en kosten aftrekken voor uw eigen woning.

Meer informatie vindt u op: www.belastingdienst.nl: tijdelijk 2 woningen.

Toeslagen
Bent u getrouwd of geregistreerde partners en wordt uw partner opgenomen in een verpleeghuis? Dan blijft u elkaars toeslagpartner. De zorgtoeslag wijzigt hierdoor niet.

Uitzondering voor huurtoeslag
Voor de huurtoeslag moeten u en uw toeslagpartner allebei op hetzelfde adres bij de gemeente staan ingeschreven. Dus als uw toeslagpartner staat ingeschreven op het adres van het verpleeghuis, dan telt uw toeslagpartner niet mee voor de huurtoeslag.
Als u toeslagpartner langer dan 1 jaar in een verpleeghuis verblijft, dan telt deze persoon die niet thuis woont, niet mee voor de huurtoeslag. Deze wijziging moet u zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

Via de website www.toeslagen.nl of de Belastingtelefoon T 0800-0543 (gratis) krijgt u meer informatie over toeslagen.

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

Heeft u
nog vragen?