De Loericker Stee in Houten

Hollandsspoor 1
3994 VT Houten
T 030 – 636 31 00

Warande De Loericker Stee
De Loericker Stee is een modern wooncentrum dat prettig wonen en persoonsgerichte zorg (verpleeghuiszorg) biedt aan mensen met lichamelijke problemen en geheugenproblemen.

De Loericker Stee biedt u de volgende mogelijkheden: wonen met zorg (langdurig verblijf), tijdelijk verblijf (klik hier voor meer informatie over tijdelijk verblijf) en dementiezorg. In het gebouw is ook een afdeling van Reinaerde gehuisvest.

Wachttijd
2 jaar voor ZP 5 indien nodig art. 21, open afdeling psychogeriatrie
6 maanden voor ZP 6 somatiek

Zorgprofielen (zorgzwaartepakketten)
ZP 5 indien nodig art. 21, open afdeling psychogeriatrie en ZP 6 somatiek

Klik hier voor meer informatie over zorgprofielen.

Wonen met uw partner
We hebben enkele appartementen beschikbaar waar u samen kunt wonen. Overleg hierover gaat altijd via onze medewerkers van het Warande adviescentrum.

Winkelcentrum
650 meter

Station (Houten Castellum)
600 meter

Wifi
Gratis wifi via beperkt gastennetwerk, betaalde wifi voor uitgebreid bewonersnetwerk om bijvoorbeeld te videobellen.

Meer weten over

Bij De Loericker Stee woont u in een ruim tweekamerappartement met een woongedeelte met kleine keuken, ruime badkamer en een aparte slaapkamer. Het zorgteam biedt u de zorg die u nodig heeft zoveel als mogelijk op het moment dat u dit wilt. Naast het zorgteam staat een team deskundigen van het behandelcentrum voor u klaar. Of het nu gaat om eten en drinken, beweging, spraak of hoe u zich voelt. Zij zijn gespecialiseerd in alle zaken die komen kijken bij het ouder worden.

In het Grand Café staat dagelijks de koffie voor u klaar. U kunt ook aanschuiven voor een warme maaltijd. Wilt u iets rustiger zitten dan kan dat in de koffiecorner. Een bezoek aan de kapper kan bij Fernand’s Hairstyling. Rondom De Loericker Stee is een wandelpad aangelegd. Daarnaast zijn er diverse wandelroutes in de omgeving. Zodra het weer het toelaat, kunt u lekker buiten op het terras zitten.

Dagelijks zijn er diverse activiteiten op de afdelingen. U kunt uiteraard ook deelnemen aan centrale activiteiten. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op creativiteit, bewegen en muziek.

Bij De Loericker Stee woont u in een ruim tweekamerappartement. Dit bestaat uit een woongedeelte met kleine keuken en een aparte slaapkamer. Daarnaast heeft u een ruime badkamer, berging en een Frans balkon. De appartementen hebben standaard alarmering, een pvc vloer, basisverlichting, een magnetron en koelkast.

Onze koks koken elke dag vers. Bewoners op de tweede etage eten de warme maaltijd tussen de middag in de huiskamers. Bewoners van de eerste etage eten de warme maaltijd ‘s avonds in het Grand Café.

Er is een aansluiting aanwezig voor televisie en telefonie. In het hele gebouw kunt u gebruik maken van gratis wifi.

Ons zorgteam biedt u de zorg die u nodig heeft zoveel als mogelijk op het moment dat u dat wilt. Zodra u bij ons komt wonen, krijgt u een eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV-er). Bij de EVV-er kunt u terecht met al uw vragen. Ook maakt zij, in overleg met u, afspraken rondom uw zorgvragen. Uw zorgverlening leggen we vast in een digitaal zorgdossier. Via Carenzorgt kunt u meekijken in uw zorgdossier. Klik hier voor meer informatie over ons digitaal zorgdossier CarenZorgt.
Bewoners met lichamelijke problemen wonen doorgaans op de eerste etage. Bewoners met geheugenproblemen wonen op de tweede etage.

Om uw gezondheid goed in de gaten te houden, staat er een team deskundigen van het behandelcentrum voor u klaar. Het dan bijvoorbeeld om:

 • Diëtist
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut

Klik hier voor meer informatie over de deskundigen van het behandelcentrum van Warande.

We organiseren dagelijks diverse activiteiten op de afdelingen. Daarnaast zijn er centrale activiteiten die plaatsvinden in de centrale ruimtes op de begane grond. U kunt denken aan: bingo, kerkdiensten en Grand Café-middag.

Daarnaast zijn er binnen en buiten genoeg activiteiten die u zelf of met naasten kunt ondernemen. Enkele voorbeelden: op het beweegplein staat een Silverfit: een fiets die verbonden is met een beeldscherm. U kunt hier een route selecteren die u op het beeldscherm bekijkt terwijl u fietst. Er is ook een duofiets met elektrische ondersteuning. Hier kunt u met iemand leuke tochtjes in de omgeving mee maken. Ook zijn er in de omgeving diverse wandelroutes. De routes kunt u bij de receptie afhalen.

Op de eerste etage organiseren we voor bewoners wekelijks activiteiten: zitgym, kaarten, voorleesgroep, geheugengym, ballonvolleybal, handwerken, sjoelochtend, koersbal, lp-uurtje, Tai Chi en rummikub.

Op de tweede etage organiseren we activiteiten in de ontmoetingsruimten. Deze sluiten aan bij de persoonlijkheid en de behoeften van bewoners. Bewoners geven zelf aan in welke ruimte zij willen zitten en ook aan welke activiteit ze willen deelnemen. Er is op deze etage ook een prikkelarme huiskamer.

De cliëntenraad van De Loericker Stee behartigt de belangen van bewoners van De Loericker Stee. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken als hygiëne en veiligheid, kwaliteit van de voedselvoorziening, activiteiten die worden aangeboden en nog veel meer. Daarnaast heeft zij instemmingsrecht op een aantal besluiten die door het management worden voorgesteld.

In de cliëntenraad zitten bewoners en naasten van bewoners, waarbij wij zoeken naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de betrokken afdelingen. De cliëntenraad vergadert één keer in de zes weken waarbij de directeur zorg of manager zorg of een andere, voor het onderwerp relevante, medewerker deels bij de vergadering aanwezig is.

U kunt ook mailen naar mevr. J. Mesalih, ondersteuner van de cliëntenraad j.mesalih@warandeweb.nl.

De Vrienden van De Loericker Stee behartigt de belangen van bewoners van De Loericker Stee. Het draait bij het behartigen van deze belangen om het in gang zetten van activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden van alle bewoners, die niet uit de middelen van Stichting Warande, waaronder De Loericker Stee valt, kunnen worden gefinancierd.

Stichting Vrienden van De Loericker Stee is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Kijk voor deze voorwaarden op de website van de Belastingdienst. Klik hier voor de website van de Belastingdienst met de informatie over de ANBI. Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden:

Naam
Stichting Vrienden van De Loericker Stee

RSIN nummer
820785775

Contactgegevens
Stichting Vrienden van De Loericker Stee
Hollandsspoor 1
3994 VT Houten
Bij voorkeur contact via mail: communicatie@warandeweb.nl

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter, de heer P.E. Ultee
 • Ondersteuner, mevrouw N. Schoots

Beloningsbeleid
De leden van de Stichting Vrienden van De Loericker Stee ontvangen geen loon of vergoeding voor de werkzaamheden die zij verlenen voor de Stichting Vrienden van De Loericker Stee.

Doelstelling
Het bevorderen van het welbevinden en het welzijn van bewoners van Warande De Loericker Stee door activiteiten en bijzondere voorzieningen te realiseren. Het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee verband houden, of daartoe bevorderlijk zijn. Wonen in een zorginstelling is soms de enige oplossing. De woonomgeving zo prettig mogelijk maken is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Vrienden van De Loericker Stee ondersteunt De Loericker Stee door bijzondere voorzieningen te financieren die bijdragen aan een prettige woonomgeving en kwaliteit van leven van de bewoners.

Donaties
Vindt u kwaliteit van leven voor de bewoners van De Loericker Stee ook heel belangrijk, dan kunt u de Vrienden van De Loericker Stee helpen met een maandelijkse of jaarlijkse gift. U kunt dit overmaken op rekeningnummer NL51RABO0150675348 tnv Stichting Vrienden van De Loericker Stee. Wilt u de stichting gedenken met een legaat, dan kunt u contact opnemen met het bestuur via bovenstaande contactgegevens.

Geschiedenis

 • 2009 oprichting (initiatief Mw S.J.P. de Mooij)
 • 2010 inzamelingsactie voor terrasmeubilair voor het grote terras. Er wordt een bijdrage geleverd door het Nationaal Ouderenfonds, woningbouwcorporatie Viveste en het Monuta Charityfund.
 • 2011 Financieren twee theateroptredens met catering.
 • 2012-2016 De stichting ontving jaarlijks een schenking van het Zorgondersteuningsfonds. Daarmee zijn het terrasmeubilair voor de binnentuin en het bewegingsplein, het kunstproject voor de etages, de decoratie van de huiskamers, de table touch (belevenistafel), de piano en de elektrisch ondersteunde duofiets aangeschaft.
 • 2021: nieuw bestuur
 • 2022: aankoop koptelefoons voor Silent Disco

Bijlagen
Jaarverslag 2022 Stichting Vrienden van De Loericker Stee (Let op het jaarverslag is een PDF-bestand en opent in een nieuw scherm.)

Hier vindt u de laatste versie van de informatiebrochure voor bewoners en de folders voor De Loericker Stee. Let op de onderstaande brochures en folders zijn PDF-documenten en openen in een nieuw venster.

Informatiebrochure De Loericker Stee januari 2023 (De blanco pagina’s zijn er tussenuit gehaald, daarom verspringt de paginanummering.)
Clientenraad De Loericker Stee juni 2022
Stichting Vrienden van De Loericker Stee, november 2021

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

‘‘Mijn schoonmoeder wordt hier fantastisch verzorgd! De kamers zijn mooi en ruim. Personeel is zeer vakkundig en je kunt alles aan ze vragen, niets is te veel.’’

Wilt u een kijkje nemen
op deze locatie?

Heeft u
nog vragen?