Huize Valckenbosch in Zeist

Van Tetslaan 2
3707 VD  Zeist
T 030 – 698 67 00

Bekijk op kaart

Warande Huize Valckenbosch
Huize Valckenbosch is een woon/zorgcentrum met een antroposofische identiteit in Zeist. Het huis staat open voor iedereen die zich herkent in onze zorgvisie en sfeer. Wel dient u een verpleeghuisindicatie te hebben. Huize Valckenbosch biedt u de volgende mogelijkheden: aandachtsvolle zorg op basis van het antroposofisch mensbeeld. Medewerkers ondersteunen bewoners en cliënten door geïntegreerde zorg met aandacht voor lichaam, ziel en geest. Wij bevorderen een zodanige wisselwerking dat kwaliteiten van lichaam, ziel en geest (anders gezegd: de praktische psychosociale en spirituele kwaliteiten) van een ieder individu in onze gemeenschap tot hun recht komen.

Wij bieden aandachtige zorg in een warme gemeenschap van bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers. Wij bewegen zoveel mogelijk mee met de seizoenen.
Wij bieden een zinvolle dag met veel aandacht voor kunst en cultuur. Hierin is de ritmische structuur van dag, week en jaar de basis voor de levenskracht. De aangeboden activiteiten en therapieën zijn gericht op lichaam, ziel en geest.
Wij bieden een helende omgeving in de vorm van een lichte en warme inrichting van gemeenschappelijke ruimten met natuurlijke materialen en seizoensgebonden accenten. Het eten en drinken is zoveel mogelijk biologisch (biologisch/dynamisch). Voor de persoonlijke verzorging kiezen wij voor duurzame producten die het zelfgenezende vermogen van de mens aanspreken.

Huize Valckenbosch ligt aan de monumentale Dieptetuin in Zeist. In Huize Valckenbosch zijn er één- en tweepersoonsappartementen beschikbaar. U mag uw appartement geheel naar eigen wens inrichten. Mocht dit op bezwaren stuiten dan zorgt Huize Valckenbosch dat u een appartement krijgt aangeboden dat gestoffeerd en eenvoudig gemeubileerd is. Het zorgteam biedt u de zorg die u nodig heeft zoveel mogelijk op het moment dat u dit wilt.

Op elke zorgafdeling staat de huiskamer centraal. Dit is de ontmoetingsplaats waar bewoners en medewerkers samenkomen. In de huiskamer vinden ook veel activiteiten plaats, beleven we de jaarfeesten, eten we samen en drinken we koffie en thee. Op vaste tijden, verdeeld over de week, vinden er creatieve activiteiten plaats onder leiding van de medewerker Cultuur en Welzijn, vrijwilligers of antroposofisch vaktherapeut.

Wachttijd
8 maanden voor ZP 5 indien nodig art. 21, open afdeling psychogeriatrie
6 maanden voor ZP 6 somatiek

Zorgprofielen (zorgzwaartepakketten)
ZP 5 indien nodig art. 21, open afdeling psychogeriatrie en ZP 6 somatiek

Klik hier voor meer informatie over zorgprofielen.

Winkelcentrum
3,4 kilometer

Station
5,7 kilometer

Wifi
Gratis wifi

Meer weten over

U woont in een appartement wat u zelf kunt inrichten. Er zijn één- en tweepersoonsappartementen beschikbaar. Alle appartementen hebben een eigen douche- en toiletruimte en een keukentje. Afhankelijk van de ligging van uw appartement heeft u een terras of een balkon. Enkele appartementen hebben openslaande deuren en een zogenaamd ‘Frans balkon’. Op de begane grond is er een grote ruimte waar activiteiten plaatsvinden, maar waar u ook gezamenlijk met andere bewoners kunt eten.

Ons zorgteam biedt u de zorg die u nodig heeft zoveel als mogelijk op het moment dat u dit wilt. Zodra u bij ons komt wonen, krijgt u een eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV-er). Bij de EVV-er kunt u terecht met al uw vragen. Ook maakt zij, in overleg met u, afspraken rondom uw zorgvragen. Uw zorgverlening leggen wij vast in een digitaal zorgdossier. Via CarenZorgt kunt u meekijken in uw zorgdossier. Klik hier voor meer informatie over ons digitaal zorgdossier CarenZorgt.

Om uw gezondheid goed in de gaten te houden, staat er een team deskundigen van het behandelcentrum voor u klaar. Het gaat om:

  • Diëtist
  • Ergotherapeut
  • Fysiotherapeut
  • Geestelijk verzorger
  • Logopedist
  • Maatschappelijk werker
  • Muziektherapeut
  • Pedicure
  • Psycholoog
  • Specialist ouderengeneeskunde

Klik hier voor meer informatie over het behandelcentrum van Warande.

Aanvullende zorg
Naast de gangbare professionele verpleeghuiszorg bieden wij aanvullende professionele zorg. Natuurlijk binnen de mogelijkheden die er zijn vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Onze zorgverleners kijken bij iedere bewoner wat er gedaan kan worden voor het lichaam en de ziekteprocessen. Maar ook voor de innerlijke en geestelijke processen in de mens. Dit uit zich in de praktijk in aanvullende antroposofische medicatie en therapieën.

Zo zijn er therapieën die meer een uitwerking hebben op lichamelijke processen, zoals antroposofische medicatie door artsen. Ritmische massage en badtherapie door fysiotherapeuten. Of uitwendige therapieën zoals lichaamsinwrijvingen, wikkels en kompressen door daartoe opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden.

Verder zijn er ook therapieën met een directe invloed op innerlijke processen. Dit zijn de zogenaamde kunstzinnige therapieën, zoals: schilderen, dynamisch tekenen, boetseren en muziek. Ook is er euritmietherapie (een bewegingstherapie).

De medewerkers Cultuur en Welzijn organiseren diverse bezigheden. Voor bewoners die veel begeleiding nodig hebben en dagelijks op de huiskamers verblijven, organiseren wij activiteiten in de huiskamers. Voor de bewoners die zelfstandiger zijn, organiseren wij activiteiten in de grote zaal of de activiteitenruimte op de derde etage. Bewoners van de huiskamers zijn hierbij natuurlijk van harte welkom.

Er zijn veel vrijwilligers die mede zorgdragen voor de invulling van de activiteiten en vieringen. Hierbij kunt u denken aan: bloemschikken, de opganglezingen, weven, tentoonstellingen en concerten.

Weekprogramma
Hier vindt u de weekprogramma’s met daarin de activiteiten van de diverse afdelingen van Huize Valckenbosch.

Valckenboschberichten week 32 2 augustus – 8 augustus
Valckenboschberichten week 33 9 – 15 augustus

Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch

De Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch heeft een eigen website. Klik hier voor de website van de Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch.

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

030 – 693 80 58
Warande logo

‘‘De bewoners krijgen individuele aandacht en worden aangesproken op de bij hen passende wijze.’’

Wilt u een kijkje nemen
op deze locatie?

Rondleiding aanvragen

Heeft u
nog vragen?

Veelgestelde vragen