Huize Valckenbosch in Zeist

Van Tetslaan 2
3707 VD  Zeist
T 030 – 698 67 00

Warande Huize Valckenbosch
Huize Valckenbosch in Zeist is een verpleeghuis. We werken vanuit de antroposofische inspiratie. Het huis staat open voor iedereen die zich herkent in onze zorgvisie en sfeer. Van belang is dat u een verpleeghuisindicatie heeft. Onze zorgvisie houdt in dat we in het dagelijkse leven, in de zorg en ondersteuning uitgaan van het antroposofisch mensbeeld. Hierin staat de ontwikkeling van het wezenlijk in de mens centraal en zien we de mens al een eenheid van lichaam, ziel en geest.

Wachttijd
3 – 5 maanden voor ZP 5 indien nodig art. 21, open afdeling psychogeriatrie
3 – 5 maanden voor ZP 6 somatiek

Zorgprofielen (zorgzwaartepakketten)
ZP 5 indien nodig art. 21, open afdeling psychogeriatrie en ZP 6 somatiek

Klik hier voor meer informatie over zorgprofielen.

Wonen met uw partner
Wij hebben enkele appartementen beschikbaar waar u samen kunt wonen. Overleg hierover gaat altijd via onze medewerkers van het Warande adviescentrum.

Winkelcentrum
3,4 kilometer

Station (Driebergen-Zeist)
5,7 kilometer

Wifi
Gratis wifi via beperkt gastennetwerk, betaalde wifi voor uitgebreid bewonersnetwerk om bijvoorbeeld te videobellen

Meer weten over

Wij bieden aandachtige zorg in een warme gemeenschap van bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers. Wij bewegen zoveel mogelijk mee met de seizoenen.
Wij bieden een zinvolle dag met veel aandacht voor kunst en cultuur. Hierin is de ritmische structuur van dag, week en jaar de basis voor de levenskracht. De aangeboden activiteiten en therapieën zijn gericht op lichaam, ziel en geest.
Wij bieden een helende omgeving in de vorm van een lichte en warme inrichting van gemeenschappelijke ruimten met natuurlijke materialen en seizoensgebonden accenten. Het eten en drinken is zoveel mogelijk biologisch (biologisch/dynamisch). Voor de persoonlijke verzorging kiezen wij voor duurzame producten die het zelfgenezende vermogen van de mens aanspreken.

Huize Valckenbosch ligt aan de monumentale Dieptetuin in Zeist. In Huize Valckenbosch zijn er één- en tweepersoonsappartementen beschikbaar. U mag uw appartement geheel naar eigen wens inrichten. Mocht dit op bezwaren stuiten dan zorgt Huize Valckenbosch dat u een appartement krijgt aangeboden dat gestoffeerd en eenvoudig gemeubileerd is. Het zorgteam biedt u de zorg die u nodig heeft zoveel mogelijk op het moment dat u dit wilt.

Op elke zorgafdeling staat de huiskamer centraal. Dit is de ontmoetingsplaats waar bewoners en medewerkers samenkomen. In de huiskamer vinden ook veel activiteiten plaats, beleven we de jaarfeesten, eten we samen en drinken we koffie en thee. Op vaste tijden, verdeeld over de week, vinden er creatieve activiteiten plaats onder leiding van de medewerker Cultuur en Welzijn, vrijwilligers of antroposofisch vaktherapeut.

U woont in een appartement wat u zelf kunt inrichten. Er zijn één- en tweepersoonsappartementen beschikbaar. Alle appartementen hebben een eigen douche- en toiletruimte en een keukentje. Afhankelijk van de ligging van uw appartement heeft u een terras of een balkon. Enkele appartementen hebben openslaande deuren en een zogenaamd ‘Frans balkon’. Op de begane grond is er een grote ruimte waar activiteiten plaatsvinden, maar waar u ook gezamenlijk met andere bewoners kunt eten.

Ons zorgteam biedt u de zorg die u nodig heeft zoveel als mogelijk op het moment dat u dit wilt. Zodra u bij ons komt wonen, krijgt u een eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV-er). Bij de EVV-er kunt u terecht met al uw vragen. Ook maakt zij, in overleg met u, afspraken rondom uw zorgvragen. Uw zorgverlening leggen wij vast in een digitaal zorgdossier. Via CarenZorgt kunt u meekijken in uw zorgdossier. Klik hier voor meer informatie over ons digitaal zorgdossier CarenZorgt.

Aanvullende zorg
Naast de gangbare professionele verpleeghuiszorg bieden wij aanvullende professionele zorg. Natuurlijk binnen de mogelijkheden die er zijn vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Onze zorgverleners kijken bij iedere bewoner wat er gedaan kan worden voor het lichaam en de ziekteprocessen. Maar ook voor de innerlijke en geestelijke processen in de mens. Dit uit zich in de praktijk in aanvullende antroposofische medicatie en therapieën.

Zo zijn er therapieën die meer een uitwerking hebben op lichamelijke processen, zoals antroposofische medicatie door artsen. Ritmische massage en badtherapie door fysiotherapeuten. Of uitwendige therapieën zoals lichaamsinwrijvingen, wikkels en kompressen door daartoe opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden.

Verder zijn er ook therapieën met een directe invloed op innerlijke processen. Dit zijn de zogenaamde kunstzinnige therapieën, zoals: schilderen, dynamisch tekenen, boetseren en muziek. Ook is er euritmietherapie (een bewegingstherapie).

Om uw gezondheid goed in de gaten te houden, staat er een team deskundigen van het behandelcentrum voor u klaar. Het dan bijvoorbeeld om:

  • Diëtist
  • Ergotherapeut
  • Fysiotherapeut

Klik hier voor meer informatie over de deskundigen van het behandelcentrum van Warande.

De medewerkers Cultuur en Welzijn organiseren diverse bezigheden. Voor bewoners die veel begeleiding nodig hebben en dagelijks op de huiskamers verblijven, organiseren wij activiteiten in de huiskamers. Voor bewoners die zelfstandiger zijn, organiseren wij activiteiten in de grote zaal of de activiteitenruimte op de derde etage. Bewoners van de huiskamers zijn hierbij natuurlijk van harte welkom.

Er zijn veel vrijwilligers die ook zorgen voor de invulling van activiteiten en vieringen. Hierbij kunt u denken aan: bloemschikken, de opganglezingen, weven, tentoonstellingen en concerten.

Weekprogramma
Hier vindt u de weekprogramma’s met daarin de activiteiten van de diverse afdelingen van Huize Valckenbosch.
De Valckenboschberichten zijn PDF-documenten en openen in een nieuw scherm.
Valckenboschberichten week 28 – 7 tm 13 juli 2024

Het is belangrijk dat cliënten tevreden zijn over hun verblijf en behandeling. Daarom horen de medewerkers en de cliëntenraden van de diverse vestigingen van Warande graag de mening van haar cliënten. Elke vestiging van Warande heeft een cliëntenraad (CR). De verschillende CR-en vertegenwoordigen de belangen van de cliënten van de verschillende vestigingen van Warande. De CR heeft overleg met de directeur zorg of manager zorg. De leden van de CR zijn cliënten en familieleden.

Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch

De Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch behartigt de belangen van bewoners van Huize Valckenbosch. Het draait bij het behartigen van deze belangen om het in gang zetten van activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden van alle bewoners, die niet uit de middelen van Stichting Warande, waaronder het Huize Valckenbosch valt, kunnen worden gefinancierd.

Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Klik hier voor de website van de Belastingdienst met de informatie over de ANBI.

Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden:

Naam
Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch

RSIN nummer
815718494

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch
p/a Van Tetslaan 2, 3707 VD  Zeist
T 030 – 698 67 00
NL13TRIO0390431982

Bestuurssamenstelling
dhr. Marinus Jan Veltman, Voorzitter
dhr. Contijn van Marle, Penningmeester
mw. Agatha Steenbergen, Secretaris
mw. Geertrui Vis, Lid
mw. Wanda Pieters, Lid

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
In samenwerking met de locatieleiding van Huize Valckenbosch het bevorderen van zaken die in het belang zijn van Huize Valckenbosch en al haar werkzaamheden. Eén en ander vanuit antroposofische gezichtspunten waar ‘zinvol leven tot aan het laatste moment’ en waardig sterven wordt ondersteund.

Door onder andere:

  • het bevorderen van doelmatige goede behuizing en zorg voor de ouder wordende mens in de organisatie Huize Valckenbosch vanuit antroposofische gezichtspunten;
  • het bevorderen en ondersteunen van sociaal, cultureel en therapeutisch werk ten dienste van de ouder wordende mens in de organisatie Huize Valckenbosch vanuit antroposofische gezichtspunten.

Beleidsplan
Beleidsplan 2022 2024 Huize Valckenbosch (Dit is een PDF-document en opent in een nieuw scherm.)

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Bijlagen
activiteitenverslag en financieel jaarverslag 2023 (Dit is een PDF-document en opent in een nieuw scherm.)

Hier vindt u de laatste versie van de informatiebrochure voor bewoners en de folders voor Huize Valckenbosch. Let op de onderstaande brochures en folders zijn PDF-documenten en openen in een nieuw venster.

Informatiebrochure Huize Valckenbosch Langdurig verblijf december 2023 (De blanco pagina’s zijn er tussenuit gehaald, daarom verspringt de paginanummering.)
Cliëntenraad Huize Valckenbosch maart 2024

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

‘‘De bewoners krijgen individuele aandacht en worden aangesproken op de bij hen passende wijze.’’

Wilt u een kijkje nemen
op deze locatie?

Heeft u
nog vragen?