Schutsmantel in Bilthoven

Gregoriuslaan 35
3723 KS  Bilthoven
T 030 – 228 69 11

Warande Schutsmantel
Schutsmantel is een wooncentrum dat prettig wonen en persoonsgerichte zorg (verpleeghuis zorg) biedt aan mensen met lichamelijke problemen en aan mensen met geheugenproblemen.
Schutsmantel biedt wonen met zorg (langdurig verblijf).

Wachttijd
1 – 4 maanden voor ZP 6 somatiek en ZP 5 indien nodig art. 21, open afdeling psychogeriatrie

Zorgprofielen (Zorgzwaartepakketten)
ZP 5 indien nodig art. 21, open afdeling psychogeriatrie en ZP 6 somatiek.
Klik hier voor meer informatie over zorgprofielen.

Partneropname
Er zijn enkele appartementen beschikbaar waar u samen kunt wonen. Overleg hierover gaat altijd via onze medewerkers van het Warande adviescentrum.

Winkelcentrum
2 kilometer

Station (Bilthoven)
1,5 kilometer

Wifi
Gratis wifi via beperkt gastennetwerk, betaalde wifi voor uitgebreid bewonersnetwerk om bijvoorbeeld te videobellen

Meer weten over

Schutsmantel is een warm en smaakvol ingericht huis. De appartementen liggen in een bosrijke wijk van Bilthoven. In Schutsmantel heeft u een tweekamerappartement met badkamer. De appartementen zijn geschikt voor één of twee personen. De appartementen hebben standaard basisverlichting (in de keuken en de badkamer), gordijn- en vitragerails, een kapstok, ingebouwde hang- en legkasten, een koelkast, een magnetron en zonneschermen. Het zorgteam biedt u de zorg die u nodig heeft zoveel als mogelijk op het moment dat u dit wilt. Naast het zorgteam staat een team deskundigen van het behandelcentrum voor u klaar. Of het nu gaat om eten en drinken, beweging, spraak of hoe u zich voelt. Zij zijn gespecialiseerd in alle zaken die komen kijken bij het ouder worden.

Op de begane grond is een centrale ontmoetingsplek ‘de lounge’. U kunt hier ook gezellig een kopje koffie/thee drinken. Een bezoek aan de kapper kan op de begane grond. Op dinsdag en donderdag is de kapper aanwezig. Ook is er eenmaal per twee weken een schoonheidsspecialiste voor gezichtsbehandelingen en manicuren. Zodra het weer het toelaat, kunt u lekker buiten op het terras zitten. Of u kunt een wandeling maken in de tuin.

Dagelijks zijn er diverse activiteiten in de huiskamers. U kunt uiteraard ook deelnemen aan centrale activiteiten. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op creativiteit, bewegen en muziek.

In Schutsmantel heeft u een tweekamerappartement met badkamer. De appartementen zijn geschikt voor één of twee personen. De appartementen hebben standaard basisverlichting (in de keuken en badkamer), gordijn- en vitragerails, een kapstok, ingebouwde hang- en legkasten, een koelkast, een magnetron en zonneschermen. U kunt het appartement verder naar wens inrichten. Het ontbijt is in de ontbijtkamer op de begane grond en de lunch en het diner in de Bechstein Zaal op de begane grond.

Er is een tv- en telefoonaansluiting in het appartement aanwezig. In het hele gebouw kunt u gebruik maken van gratis wifi.

Ons zorgteam biedt u de zorg die u nodig heeft zoveel als mogelijk op het moment dat u dit wilt. Zodra u bij ons komt wonen, krijgt u een eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV-er). Bij de EVV-er kunt u terecht met al uw vragen. Ook maakt zij, in overleg met u, afspraken rondom uw zorgvragen. Uw zorgverlening leggen wij vast in een digitaal zorgdossier. Via CarenZorgt kunt u meekijken in uw zorgdossier. Klik hier voor meer informatie over ons digitaal zorgdossier Carenzorgt.

Om uw gezondheid goed in de gaten te houden, staat er een team deskundigen van het behandelcentrum voor u klaar. Het dan bijvoorbeeld om:

  • Diëtist
  • Ergotherapeut
  • Fysiotherapeut

Klik hier voor meer informatie over de deskundigen van het behandelcentrum van Warande.

We organiseren dagelijks diverse activiteiten in de diverse huiskamers. Daarnaast zijn er centrale activiteiten die plaatsvinden in de centrale ruimtes op de begane grond. U kunt denken aan: muziekoptredens, creatieve activiteiten of een kunstlezing.

Daarnaast zijn er binnen en buiten genoeg activiteiten die u zelf of met naasten kunt ondernemen. Enkele voorbeelden: er is een fysio-fit waarop u een interactieve fietstocht door de steden van Nederland kunt maken. U kunt boccia spelen en bij goed weer jeu de boules. Er is een tuin waar u lekker kunt wandelen.

Enkele activiteiten die regelmatig plaatsvinden zijn ballonvolleybal, gymnastiek, muziekactiviteiten, krant lezen en geheugenspelletjes.

Het is belangrijk dat cliënten tevreden zijn over hun verblijf en behandeling. Daarom horen de medewerkers en de cliëntenraden van de diverse vestigingen van Warande graag de mening van haar cliënten. Elke vestiging van Warande heeft een cliëntenraad (CR). De verschillende CR-en vertegenwoordigen de belangen van de cliënten van de verschillende vestigingen van Warande. De CR heeft overleg met de directeur zorg of manager zorg. De leden van de CR zijn cliënten en familieleden.

De Vrienden van Schutsmantel behartigt de belangen van bewoners van Schutsmantel. Het draait bij het behartigen van deze belangen om het in gang zetten van activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden van alle bewoners, die niet uit de middelen van Stichting Warande, waaronder Schutsmantel valt, kunnen worden gefinancierd.

Stichting Vrienden van Schutsmantel is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Klik hier voor de website van de Belastingdienst met de informatie over de ANBI.

Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden:

Naam
Stichting Vrienden van Schutsmantel

RSIN nummer
804123184

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Schutsmantel
Gregoriuslaan 35
3723 KS  Bilthoven
T 030 – 228 69 11
Mail

Bestuurssamenstelling
de heer A.A. van Gameren (voorzitter)
mevrouw F.T. Bijlhout (secretaris en penningmeester)

Beloningsbeleid
De leden van de Stichting Vrienden van Schutsmantel ontvangen geen loon of vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten voor de Stichting Vrienden van Schutsmantel. Onkosten die de leden van de Stichting Vrienden van Schutsmantel maken in het kader van hun werkzaamheden voor de stichting, worden vergoed op basis van ingeleverde bonnen, of het gemaakte aantal kilometers maal het voor dat jaar geldende tarief.
Eén keer per jaar wordt er in een gezamenlijke bijeenkomst van alle vrijwilligers (waar ook de leden van de Stichting Vrienden van Schutsmantel deel uitmaken) van Schutsmantel de waardering voor de werkzaamheden uitgesproken en een cadeau verstrekt ter waarde van maximaal € 50,00.

Doelstelling
De Stichting Vrienden van Schutsmantel heeft ten doel de bevordering van het welbevinden en het welzijn van de bewoners van Schutsmantel.

Bijlagen
Let op dit document (PDF) opent in een nieuw venster: Vrienden van Schutsmantel jaarverslagen 2021 en 2022

Hier vindt u de laatste versie van de informatiebrochure voor bewoners en de folders voor Schutsmantel. Let op de onderstaande brochures en folders zijn PDF-documenten en openen in een nieuw venster.

Informatiebrochure Schutsmantel Langdurig verblijf januari 2023 (De blanco pagina’s zijn er tussenuit gehaald, daarom verspringt de paginanummering.)
Cliëntenraad Schutsmantel februari 2022

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

‘‘Mijn tante benadrukt bij elk bezoek hoe ze het naar haar zin heeft en hoe lief iedereen voor haar is.’’

Heeft u
nog vragen?