Onze diensten als u nog thuis woont

U woont nog thuis, maar u heeft hier ondersteuning of begeleiding bij nodig. Warande biedt u verschillende diensten om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. U kunt dan denken aan:

Behandeling en begeleiding – Ook thuis
Onze specialisten behandelen de bewoners die in onze woonlocaties wonen. Maar ook als u nog thuis woont, maar op zoek bent naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een ergotherapeut of een andere specialist. Dan kunt u hier terecht.

Dagbehandeling
De sociëteit van Warande biedt ouderen in Zeist een plek voor dagbehandeling. Activiteiten en ontmoeting staan centraal. De sociëteit richt zich op zelfstandig wonende ouderen met geheugenproblemen (zoals dementie, of als gevolg van een cva, niet aangeboren hersenletsel of de ziekte van Parkinson). U kunt één of meerdere dagen per week de sociëteit bezoeken, zo ontlast u uw mantelzorger en kunt u langer thuis blijven wonen.

Revalideren 
Als u moet revalideren na een ziekenhuisopname kan dit bij Warande. Warande heeft drie locaties voor (geriatrische) revalidatie in Zeist.

Thuiszorg in Houten
Als u thuis woont en behoefte heeft aan ondersteuning, dan kan Warande u in verschillende situaties ondersteunen. Zo leveren wij in Houten in de omliggende wijken van Warande De Loericker Stee thuiszorg/wijkverpleging en personenalarmering.

Tijdelijk verblijf
Als u tijdelijk zorg nodig heeft, die u thuis niet kan krijgen, dan hebben wij verschillende mogelijkheden voor tijdelijk verblijf.

Heeft u
nog vragen?

Veelgestelde vragen