Behandeling en begeleiding – Ook thuis

Onze specialisten behandelen bewoners die in onze woonlocaties wonen.

Wij hebben een centraal behandelcentrum waar onze specialisaties samen komen. Vanuit dit behandelcentrum zijn er drie mogelijkheden:

  • U komt voor behandeling naar het behandelcentrum
  • De behandelaar komt naar u in de thuissituatie (alleen met een indicatie)
  • Een multidisciplinair team (Mobiel Geriatrisch Team) wordt ingezet

Mobiel Geriatrisch Team (MGT)
Een verwijzer, bijvoorbeeld een huisarts, kan ons Mobiel Geriatrisch Team (MGT) inschakelen bij complexe vragen in de thuissituatie. Een specialist ouderengeneeskunde of GZ-psycholoog neemt een intake af en kijkt samen met u wat er nodig is. Ook kunnen andere disciplines vanuit dit team – bijvoorbeeld een ergotherapeut – worden ingezet.

Hieronder vindt u een overzicht van alle specialisten die Warande in huis heeft. De behandeling wordt veelal vergoed door uw zorgverzekeraar.

Onze specialisten

Ergotherapeut met cliënt en driewielerfiets

Casemanagement dementie

Diëtetiek

Ergotherapeut met cliënt en driewielerfiets

Ergotherapie

Ergotherapeut met cliënt en driewielerfiets

Fysiotherapie

Ergotherapeut met cliënt en driewielerfiets

Logopedie

Ergotherapeut met cliënt en driewielerfiets

Muziektherapie

Ergotherapeut met cliënt en driewielerfiets

Pedicure

Ergotherapeut met cliënt en driewielerfiets

Psychologie

Specialist ouderengeneeskunde met cliënt

Specialist ouderengeneeskunde