Ergotherapeut

Hulp bij dagelijkse activiteiten.

Door ouderdom, ziekte of een lichamelijke en/of psychische aandoening kunt u bepaalde dagelijkse handelingen niet of niet goed meer uitvoeren. De ergotherapeut onderzoekt, behandelt en adviseert u over oplossingen bij deze problemen. Samen met u streven wij er naar dat u zo goed mogelijk kunt functioneren in uw eigen omgeving. In ons behandelcentrum werken wij nauw samen met andere specialisten van het behandelcentrum. Ook zijn wij aangesloten bij ParkinsonNet. Klik hier voor meer informatie over ParkinsonNet.

Meer weten over

Wij kunnen u helpen als u problemen heeft met praktische alledaagse handelingen. U heeft bijvoorbeeld moeite met:

  • Boodschappen doen, een maaltijd bereiden, een douche nemen, uit de stoel opstaan, tuinieren of telefoneren
  • Het invullen van de dag als gevolg van ziekte
  • Het verdelen van uw energie over de dag

Maar wij kunnen u ook helpen bij de volgende zaken:

  • U heeft thuis hulpmiddelen en/of aanpassingen nodig
  • U heeft de ziekte van Parkinson en u heeft moeite bij het in en uit bed komen
  • Uw partner heeft beginnende dementie en u heeft problemen bij zijn/haar verzorging

Wij starten met een intakegesprek. In dit gesprek bespreken wij wat u belangrijk vindt om te kunnen of te doen. Na dit gesprek stellen wij samen met u de behandeldoelen op, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. Na afloop van de behandeling maken wij een verslag voor uw (huis)arts, uiteraard alleen met uw toestemming.

Als u nog zelfstandig woont en geen indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan bent u van harte welkom. U heeft dan een verwijzing nodig van uw (huis)arts of de specialist van het ziekenhuis. Met een verwijzing vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling van de ergotherapeut. U kunt bij uw zorgverzekeraar de hoogte van uw vergoeding nagaan.

Bij bewoners van Warande met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) is ergotherapie onderdeel van de zorg en behandeling die zij krijgen. Wij berekenen hiervoor dus geen extra kosten.

In sommige gevallen kunnen wij u thuis bezoeken, maar u kunt ook op één van de woonlocaties langskomen voor advies of behandeling. U kunt contact met ons opnemen om te kijken wat voor u de mogelijkheden zijn. Onze woonlocaties bevinden zich in Bilthoven, Houten en Zeist.

Ergotherapie aan huis van Warande is beschikbaar in de gemeenten Zeist, Driebergen, De Bilt en Bunnik.

Voor meer informatie over onze dienstverlening of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Warande adviescentrum.

De medewerkers van het Warande adviescentrum zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur via
T 030 – 693 80 58 of via
M zorgadvies@warandeweb.nl

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

030 – 693 80 58