Woonlocaties

Als thuis wonen niet meer kan, dan bieden wij u langdurig verblijf in één van de vestigingen van Warande in Bilthoven, Houten of Zeist. Wij helpen u met behandelingen, verpleging, zorg en begeleiding in een veilige beschermde woonomgeving. Wij stemmen samen met u, uw naasten en andere zorgverleners de manier af waarop wij u zorg verlenen. Onze deskundigheid ligt daarbij op het vlak van zorg en behandeling voor ouderen en vanuit verschillende disciplines. Activiteiten die het welzijn en woongenot verhogen zijn onderdeel van onze zorgverlening. Mantelzorg is altijd welkom om te ondersteunen.

Voor wonen met zorg en behandeling heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). U krijgt dan de meeste kosten van zorg en verblijf vergoed. Voor producten en diensten die niet medisch noodzakelijk zijn, moet u soms bijbetalen (zoals de kosten van een televisie abonnement). Voor een indicatie kunt u terecht bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (het CIZ), klik hier om naar de website van het CIZ te gaan.

Onze locaties

Revalidatie | verpleeghuiszorg | dementiezorg

Verpleeghuiszorg | dementiezorg

Dementiezorg | hospicezorg

Verpleeghuiszorg | dementiezorg | antroposofisch huis

Verpleeghuiszorg

Dementiezorg | antroposofisch verpleeghuis

Verpleeghuiszorg | dementiezorg