Heerewegen in Zeist

Arnhemse Bovenweg 80
3708 AH  Zeist
T 030 – 693 80 00

Bekijk op kaart

Warande Heerewegen
Heerewegen is een wooncentrum dat prettig wonen en persoonsgerichte zorg (verpleeghuis zorg) biedt aan mensen met geheugenproblemen.

Heerewegen biedt u de volgende mogelijkheden: wonen met zorg (langdurig verblijf), tijdelijk verblijf (klik hier voor meer informatie over tijdelijk verblijf) en crisiszorg (klik hier voor meer informatie over crisiszorg/crisisopvang).

Heerewegen is gevestigd met meerdere Warande vestigingen op de groene en bosrijke ‘Buitenplaats Heerewegen’. In Heerewegen heeft u een eigen kamer met badkamer. Uw kamer is standaard voorzien van (vinyl-)vloerbedekking, basisverlichting, een tv-aansluiting, een hang-legkast inclusief handdoeken, gordijnrails, overgordijnen en een hoog/laagbed inclusief matras, bedlinnen en dekens. Het zorgteam biedt u de zorg die u nodig heeft zoveel als mogelijk op het moment dat u dit wilt. Naast het zorgteam staat een team deskundigen van het behandelcentrum voor u klaar. Of het nu gaat om eten en drinken, beweging, spraak of hoe u zich voelt. Zij zijn gespecialiseerd in alle zaken die komen kijken bij het ouder worden.

In het restaurant op de begane grond kunt u, samen met uw gasten, genieten van een hapje en een drankje. Een bezoek aan de kapper kan ook op de begane grond bij de kapsalon. Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn er kappers aanwezig. Op de Buitenplaats Heerewegen zijn diverse wandelroutes. Zodra het weer het toelaat, kunt u lekker buiten op het terras zitten.

Dagelijks zijn er diverse activiteiten op de afdelingen. U kunt uiteraard ook deelnemen aan centrale activiteiten. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op creativiteit, bewegen en muziek.

Wachttijd
6 maanden voor ZP 7 psychogeriatrie/psychiatrie (alleen Molenbosch Plus)
2 – 4 maanden voor ZP 5 en ZP 7 indien nodig art. 21, open afdeling psychogeriatrie
2 – 4 maanden voor ZP 5 en ZP 7 art. 21/RM, besloten afdeling psychogeriatrie

Zorgprofielen (zorgzwaartepakketten)
ZP 5 en ZP 7 artikel 21/RM, besloten afdeling psychogeriatrie, met BOPZ psychogeriatrie, ZP 5 en ZP 7 indien nodig art. 21, open afdeling psychogeriatrie en ZP 7 psychogeriatrie/psychiatrie

Klik hier voor meer informatie over zorgprofielen.

Winkelcentrum
900 meter

Station
2 kilometer

Wifi
Gratis wifi

Meer weten over

Bij Heerewegen woont u in een kamer met (vinyl-)vloerbedekking, basisverlichting, een tv-aansluiting, een hang-legkast inclusief handdoeken, gordijnrails, overgordijnen en een hoog/laagbed inclusief matras, bedlinnen en dekens. U kunt de kamer verder naar wens inrichten. De maaltijden eet u in de huiskamer.

U kunt een telefoonaansluiting aanvragen. In het hele gebouw kunt u gebruik maken van gratis wifi.

Ons zorgteam biedt u de zorg die u nodig heeft zoveel als mogelijk op het moment dat u dit wilt. Zodra u bij ons komt wonen, krijgt u een eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV-er). Bij de EVV-er kunt u terecht met al uw vragen. Ook maakt zij, in overleg met u, afspraken rondom uw zorgvragen. Uw zorgverlening leggen wij vast in een digitaal zorgdossier. Via CarenZorgt kunt u meekijken in uw zorgdossier. Klik hier voor meer informatie over ons digitaal zorgdossier CarenZorgt.
Om uw gezondheid goed in de gaten te houden, staat er een team deskundigen voor u klaar. Het gaat om:

  • Diëtist
  • Ergotherapeut
  • Fysiotherapeut
  • Geestelijk verzorger
  • Logopedist
  • Maatschappelijk werker
  • Muziektherapeut
  • Pedicure
  • Psycholoog
  • Specialist ouderengeneeskunde

Klik hier voor meer informatie over het behandelcentrum van Warande.

We organiseren dagelijks diverse activiteiten op de afdelingen. Daarnaast zijn er centrale activiteiten die plaatsvinden in de centrale ruimtes op de begane grond. U kunt dan denken aan: muziekoptredens, creatieve activiteiten, ballonvolleybal of bingo.

Daarnaast zijn er binnen en buiten genoeg activiteiten die u zelf of met naasten kunt ondernemen. Enkele voorbeelden: op de begane grond kunt u een interactieve fietstocht door de steden van Nederland maken. Er is ook een duofiets met trapondersteuning. Hier kunt u met iemand leuke tochtjes in de omgeving mee maken. Ook zijn er op Buitenplaats Heerewegen diverse wandelroutes.

Enkele activiteiten die regelmatig plaatsvinden zijn: muziekactiviteiten, bloemschikken en schilderen. De kinderen van kinderdagverblijf In de Rups (een onderdeel van Warande) komen regelmatig op bezoek bij de opa’s en oma’s. Zij doen samen mee aan activiteiten, denk bijvoorbeeld aan zingen, tekenen of voorlezen.

De Vrienden van Heerewegen behartigt de belangen van bewoners van Heerewegen. Het draait bij het behartigen van deze belangen om het in gang zetten van activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden van alle bewoners, die niet uit de middelen van Stichting Warande, waaronder Heerewegen valt, kunnen worden gefinancierd.

Stichting Vrienden van Heerewegen is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Klik hier voor de website van de Belastingdienst met de informatie over de ANBI.

Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden:

Naam
Stichting Vrienden van Heerewegen

RSIN nummer
316117512

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Heerewegen
Arnhemse Bovenweg 80
3708 AH  Zeist
E vriendenvanheerewegen@warandeweb.nl

Bestuurssamenstelling
Adriëtte van Veenschoten (voorzitter a.i.)
Henk van Dijk (secretaris)
Lucas Greeven (penningmeester)
Gerda van Remmerden (lid)
Ap Kaskens (ondersteunend lid en adviseur)

Beleidsplan
Beleidsplan Stichting Vrienden van Heerewegen

Beloningsbeleid
Bestuursleden van de stichting ontvangen geen loon of vergoeding voor de werkzaamheden die zij verlenen voor de Stichting Vrienden van Heerewegen. Een vergoeding van gemaakte onkosten, ten behoeve van de stichting, is mogelijk, maar altijd na goedkeuring van het volledig bestuur.

Doelstelling
De Stichting Vrienden van Heerewegen heeft tot doel het behartigen van de belangen van bewoners van Heerewegen te Zeist. Dit zijn bewoners met dementie in diverse stadia. Het draait bij het behartigen van deze belangen om het in gang zetten van activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden van genoemde bewoners en die niet uit de middelen van Stichting Warande, waaronder Heerewegen valt, kunnen worden gefinancierd.

Giften
Draagt u, net als wij, de bewoners van Heerewegen een warm hart toe, dan vragen wij uw hulp in de vorm van een jaarlijkse bijdrage, of eenmalige gift. Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL32 ABNA 0420437754 t.n.v. Stichting Vrienden van Heerewegen. Wilt u de Stichting Vrienden van Heerewegen in uw testament gedenken met een legaat, of een nalatenschap? Neem dan contact met ons op via de mail, voor meer informatie.

Vacatures
De stichting is op zoek naar een voorzitter en een algemeen bestuurslid.

Voorzitter
De voorzitter is het eerste aanspreekpunt en stelt samen met de andere bestuursleden en in overleg met het management van Heerewegen een jaarprogramma op van activiteiten en projecten. De voorzitter zit de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen voor en bespreekt waar nodig zaken met het management van Heerewegen. Hij of zij verleent hand- en spandiensten bij de uitwerking en praktische uitvoering van activiteiten waar de stichting bij betrokken is. De tijdsbelasting bedraagt gemiddeld 4 – 8 uur per maand. Belangstelling, stuur dan een mail: vriendenvanheerewegen@warandeweb.nl.

Algemeen bestuurslid
Het algemeen bestuurslid neemt deel aan de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen van de stichting met als doel het ontplooien en ondersteunen van activiteiten voor bewoners. Hij of zij verleent hand- en spandiensten bij de uitwerking en praktische uitvoering van activiteiten waar de stichting bij betrokken is. De tijdsbelasting bedraagt gemiddeld 3 uur per maand. Belangstelling, stuur dan een mail: vriendenvanheerewegen@warandeweb.nl.

Wilt u meer informatie of eens kennismaken met de stichting? Neem dan contact op met Adriëtte van Veenschoten, T 06 – 30 900 961 of E a.vanveenschoten@warandeweb.nl.

Bijlagen
Jaarverslag-penningmeester-SVvH-2019
Sociaal Jaarverslag 2019 SVvH

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

030 – 693 80 58
Warande logo

‘‘Moeder zit hier op haar plekje. Ze heeft het naar haar zin. De medewerkers gaan superleuk met haar om en zijn lief voor haar.’’

Wilt u een kijkje nemen
op deze locatie?

Rondleiding aanvragen

Heeft u
nog vragen?

Veelgestelde vragen