Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening
2018: lastig jaar voor Warande

Het jaar 2018 was voor Warande een lastig jaar. Warande sluit 2018 af met een verlies van 5,5 miljoen. Een belangrijk deel van de extra kosten is besteed aan gebouwen. Zoals de verbouw van Bovenwegen en nieuwbouwplannen. Daarnaast is er ook meer uitgegeven aan de zorg voor onze cliënten. Dan gaat het vooral om inzet van personeel, in loondienst, maar ook uitzendkrachten en zzp-ers.

Bestuurder Harry Finkenflügel legt uit: "We hebben helaas een aantal lastige jaren achter de rug. Met wisselingen in bestuur en management, kritische bevindingen van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en veranderingen in nieuwbouw- en renovatieplannen. We gaan ervan uit dat 2018 het laatste lastige jaar was. Nu werken we met man en macht om in 2019 goede zorg te leveren en andere cijfers te laten zien. We kijken nu nog beter naar onze inkomsten en uitgaven. En sturen meer op bedrijfsvoering, ook op teamniveau".

Zie hieronder voor de documenten van het jaarverslag 2018.

Contact