Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Maja Sanders, voorzitter van de Raad van Toezicht van Warande, heeft om persoonlijke redenen besloten per direct haar lidmaatschap en voorzittersfunctie neer te leggen. Maja Sanders heeft bijna vier jaar als voorzitter deel uitgemaakt van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is haar zeer erkentelijk voor haar inzet en bijdrage in de afgelopen jaren. Onder haar leiding werd de succesvolle integratie gerealiseerd van Warande en Antroz en is de organisatie toekomstbestendig gemaakt, in lijn met de transitie langdurige zorg. 

De Raad van Toezicht heeft besloten dat Anemone Bögels, lid van de Raad van Toezicht, het voorzitterschap op zich zal nemen zodat de continuïteit van het toezicht is geborgd. De komende maanden staan in het teken van het afronden van de eerste fase van de transitie en het werven van een nieuwe bestuurder.  Ook gaat de Raad van Toezicht op zoek naar twee vervangers voor de leden binnen haar raad die volgend jaar maart aan het eind van hun termijn zijn.

Contact