Project 'Merkbaar Beter'

Het huidige Warande is nog maar kort geleden ontstaan, toen op 31 december 2015 Antroz en Warande fuseerden. Deze fusie vond plaats in een periode dat de langdurige zorg een grote ontwikkeling doormaakte. De ‘verzwaring’ van de zorg is in alle vestigingen van Warande voelbaar, evenals de eisen die aan de zorg gesteld worden. De verwachtingen van cliënten zijn hoog. Warande heeft samen met coaches van Waardigheid en Trots een plan van aanpak gemaakt met de titel “Merkbaar Beter”. Dit verwoordt kort en krachtig de ambitie van Warande om voor bewoners, familie en medewerkers merkbare verbeteringen in de zorg en dienstverlening op gang te brengen. Binnen dit project onderzoeken we ook de gewenste personele bezetting; in de loop van 2017 berichten we daar concreet over op onze website.

Contact