Warande ontvangt maatregel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft eind februari geconstateerd dat vier bezochte locaties van Warande voldoen aan de eisen voor het cliëntdossier. Daarnaast constateerde de Inspectie begin maart dat één vestiging van Warande nog niet voldoet. De Inspectie heeft daarop besloten Warande een ‘last onder dwangsom’ te geven. Deze maatregel houdt in dat Warande op zeer korte termijn dient te gaan voldoen aan de eisen voor het cliëntdossier. Wanneer dat niet het geval is, ontvangt Warande een boete.

Warande neemt het signaal van de Inspectie zeer serieus en voelt de urgentie om dit laatste onderdeel snel op orde te hebben, te weten uiterlijk eind mei. Naast de eerdere maatregelen, zoals interne scholing en inzet van coaches, heeft Warande het personeelsbestand op deze locatie uitgebreid. Ook wordt er gestart met intercollegiale auditering: medewerkers van andere vestigingen werken mee aan een scholings- en leertraject.

Warande ontving eind november 2016 een aanwijzing van de Inspectie op twee onderdelen: medicatieveiligheid en cliëntdossiers. De aanwijzing op medicatieveiligheid is eind december 2016 beëindigd. Doordat nog één vestiging van Warande gedeeltelijk niet aan de gestelde eisen voldoet op het gebied van cliëntdossiers, heeft de Inspectie besloten tot deze extra maatregel.

Peter Weda, bestuurder: “Vanzelfsprekend is ons er alles aan gelegen om op alle fronten aan de eisen te voldoen. Ik heb vertrouwen in de mensen en de organisatie. We hebben in korte tijd grote stappen gemaakt en zetten alles op alles om dit ook voor dit laatste onderdeel te realiseren. Dat doen we samen met alle zorgverleners, en in samenspraak met onze cliënten en families.”

Contact