Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Warande hecht veel waarde aan medezeggenschap van haar medewerkers. Naast de overlegvormen die in het werk bestaan, is er ook medezeggenschap op organistieniveau. De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers.

Contact