Leerafdeling/Helpende Zorg en Welzijn

Leerafdeling/Helpende Zorg en Welzijn

Wat is een leerafdeling?
Een leerafdeling is een unieke stagevorm waarbij leerlingen en stagiairs stage lopen binnen één afdeling van een instelling. De leerlingen en de stagiairs leveren de totale zorg met op de achtergrond de werkbegeleiders. Je leert van elkaar en met elkaar. Daarbij word je coachend begeleid door werkbegeleiders van de afdeling en een docent van school. Zo werk je toe naar zelfstandig functioneren en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.
Deze stagevorm sluit goed aan bij de ontwikkeling van het compententiegericht onderwijs. Competentiegericht opleiden betekent onder andere het toepassen in de praktijk van wat je hebt geleerd. Binnen een leerafdeling zijn praktijk en school zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Je krijgt alle mogelijkheden om wat je op school leert in de praktijk uit te voeren.

Wie zijn de studenten op de leerafdeling?
Studenten volgen de opleiding tot helpende, verzorgende of maatschappelijke zorg. Zij volgen de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) of de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). De studenten zijn van verschillende kwalificatieniveaus dat houdt in dat zij verschillende verantwoordelijkheden hebben. Dat vraagt van de werkbegeleiders een duidelijke taakafbakening in het coachen en begeleiden van de verschillende niveaus.

Wat zijn de voordelen van een leerafdeling?

  • De student maakt zijn of haar beroep van dichtbij mee en kan kennis toepassen in een realistische omgeving.
  • De student leert naast zelfstandig leren en werken ook samenwerken.
  • De student leert meer en sneller doordat hij of zij met medestudenten op zoek gaat naar informatie en ervaringen met elkaar kan delen.
  • De student leert zelfstandig taken te verrichten in plaats van mee te lopen met een ervaren iemand. Op deze manier doet de student meer praktijkervaring op en wordt steeds zelfstandiger.
  • Onderwijs en praktijk zijn beter op elkaar afgestemd de begeleiding komt zowel van school als van de praktijk. De docent van het ROC komt regelmatig op de afdeling om de aanwezige studenten en werkbegeleiders te begeleiden in het leerproces door onder andere intervisiebijeenkomsten en theoretische onderbouwing.

Werkbegeleiders
Werkbegeleiders zijn in het bezit van een diploma verzorgende IG of verpleegkundige. Daarbij hebben zij de cursus werkbegeleiding op een leerafdeling doorlopen. Zij hebben ervaring in het coachend begeleiden van studenten.
De werkbegeleiders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten.

De afdeling Blikkenburg (Warande Wooncentrum Heerewegen) is op dit moment een leerafdeling.

Contact

 

Meer informatie

Warande Opleidingen
Heideweg 2
3708 AT  Zeist
T 030  692 85 11, of mail