Vrienden rondom Bovenwegen

 

Vrienden rondom Bovenwegen

Vrienden Rondom Bovenwegen is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Kijk voor deze voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden:

Naam
Vrienden Rondom Bovenwegen

RSIN nummer
815171729

Contactgegevens
Vrienden Rondom Bovenwegen

Secretariaat:
Heideweg 2, 3708 AT  Zeist
T. 030 - 692 85 11

Bestuurssamenstelling
de heer R.J.J.M. Wagenaar (voorzitter)
mevrouw A. de Boer (vice voorzitter)
de heer H.E. Ebbenhout (penningmeester)
de heer C.J.J. Savelkouls (lid)
mevrouw M. Bootsma (secretaris)

 

Contact