Managementteam

Managementteam
 • Harry Finkenflügel - Raad van Bestuur
 • Ben Cornelissen - secretaris Raad van Bestuur
 • Liesbeth Haas - secretariaat Raad van Bestuur (030-6938016)
 • Ada Reiter - vestigingsmanager Bovenwegen, Warande Revalidatie, Heerewegen en hospice Heuvelrug
 • Pedro Canters - vestigingsmanager De Loericker Stee, Schutsmantel, In de Dennen en Sociëteit De Bosrank
 • Walrik Holtermans - vestigingsmanager Huize Valckenbosch, Leendert Meeshuis en Sociëteit De Boulevard
 • Dirk Boomstra - manager finance
 • Annemieke Schuur - manager mens en ontwikkeling (HRM, Communicatie en Kwaliteit)
 • Marcel Blauw - manager huisvesting
 • Francis de Vries - manager behandelcentrum en flexbureau
 • Karen Siebring - specialist ouderengeneeskunde

Contact