Personele samenstelling Warande

Personele samenstelling Warande

Warande heeft de tijdelijke normen, zoals beschreven in het kwaliteitskader, als uitgangspunt genomen bij het komen tot een nieuwe norm voor de inzet van zorgmedewerkers.

De minimale kwaliteitseisen zijn

  • 8 uur verpleegkundige op dag en avond per 60 cliënten met een minimum van 1 verpleegkundige per vestiging met een dienst van 8 uur op de dag en avond. De verpleegkundige wordt daarbij 70% ingezet in de zorg en is 30% boven formatie beschikbaar voor coaching, ondersteuning teamleden en verpleegkundige handelingen

  • 8 uur verpleegkundige per nacht per 90 cliënten, voor 70% werkzaam op de afdeling en 30% boven formatie beschikbaar. Minimaal 1 verpleegkundige per nacht per vestiging

  • Toezicht op ontmoetingsruimten van de afdeling wanneer cliënten daar verblijven, niveau 2.

  • Activiteitenbegeleiding: 3 uur per dag per 20 cliënten

  • Teamleider: 1 fte op 30 – 40 cliënten

  • Aandeel medewerkers niveau 3 en 4 die EVV-er zijn: 1 fte op 8 cliënten.

De cliëntgebonden inzet aanvullend op de minimale kwaliteitseisen is

  • 8 uur niveau 3 op de dag en avond per 10 cliënten, minimaal 8 uur niveau 3 per dag en avond per bouwlaag.

  • 8 uur niveau 2 op de ochtend en middag per 20 cliënten.

  • 8 uur niveau 3 in de nacht per 30 cliënten, minimaal 8 uur niveau 3 per nacht per bouwlaag.

Opleiden
Warande leidt, in nauwe samenwerking met MBO Utrecht, al jaren leerlingen niveau 2 en 3 op. Voor niveau 2 is 'Het Warande Leren' ontwikkeld: een concept waarbij BOL-studenten alle lessen volgen en stage lopen bij Warande. Docenten van MBO Utrecht en ROC Midden Nederland zijn in huis voor begeleiding. Eigen medewerkers die door willen groeien en externe kandidaten leiden we op tot verzorgende (BBL-opleiding). Sinds een paar jaar scholen wij ook door naar niveau 4 (vooral verzorgenden binnen Warande die door kunnen en willen groeien), en bieden we ook de niveau 4 opleiding voor havisten/zij-instromers. Warande heeft twee leerafdelingen, die vooral bemenst worden door leerlingen en stagiaires; een derde is in ontwikkeling. In 2016 ging het om circa 60 leerlingplekken; door een extra klas te starten in mei 2018 leidt Warande momenteel circa 110 leerlingen op. Met MBO Utrecht werken we samen om het rendement van deze opleidingen zo hoog mogelijk te laten zijn.

Verzuim
Warande heeft als doelstelling een verzuimpercentage van 4%. Een aantal jaren wisten wij het jaar af te sluiten met een percentage tussen de 4 en 5%. Vanaf 2016 zien wij een stijging. Deze is verklaarbaar vanuit werkdruk, door toezicht, door veranderingen en ten slotte door aanwijsbare personeelstekorten. Het verzuimpercentage voor 2017 was met 6,7% nagenoeg gelijk aan dat van de branche, maar aanmerkelijk hoger dan onze doelstelling. In samenwerking met Synthra, onze arbo-dienstverleningspartner, streven wij naar een daling van dit verzuimcijfer.
 

Functie FTE Aantal
Teamleider zorg 14,6 18
EVV-er 71,3 134
Verpleegkundige 34,6 50
Verzorgende 91,7 139
Leerling 59 74
Helpende 72,8 127
Ondersteuner 50,25 127
Activiteitenbegeleider 15,6 31
Psycholoog 6,5 11
Muziektherapeut 1,1 2
Specialist Ouderengeneeskunde 8,7 11
Verpleegkundig specialist 0,9 1
Logopedist 1,5 5
Fysiotherapeut 13,3 20
Ergotherapeut 7,1 12
Stagiaire   60

Contact