Vrienden van

Vrienden van

Elke vestiging van Warande heeft een vriendenstichting. Deze vriendenstichtingen zetten zich in voor speciale activiteiten en voorzieningen voor de cliënten/bewoners. Het gaat daarbij om de financiering van niet op andere wijze gedekte uitgaven voor recreatie, ontspanning en bijzondere activiteiten en voorzieningen. Dit in de ruimste zin van het woord. Iedereen die zich betrokken voelt bij één van de vestigingen van Warande kan donateur worden, of een eenmalige bijdrage geven. De vriendenstichtingen van de diverse vestigingen hebben allemaal de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat u giften aan de vriendenstichtingen onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Meer informatie over de diverse vriendenstichtingen vindt u hieronder.

Vriendenstichtingen
Vrienden rondom Bovenwegen
Stichting vrienden van De Loericker Stee
Stichting vrienden van Heerewegen
Stichting vrienden van In de Dennen
Stichting vrienden van het Leendert Meeshuis
Stichting vrienden van Schutsmantel

Contact