Muziektherapeut

Muziek om een ingang te creëren bij bewoners.

Muziek speelt een grote rol in ons dagelijks leven. Muziek maakt emoties los en brengt je in een andere stemming. Door muziek komen opeens herinneringen naar boven. Muziek is goed voor je brein, geen enkele andere activiteit beïnvloedt zoveel hersengebieden. Muziektherapie is het gericht inzetten van muziek bij behandeling, onderbouwd vanuit onderzoek.

Meer weten over

Met muziektherapie kunnen onder andere de volgende zaken worden behandeld:

  • Acceptatie van ziekte en rouwverwerking
  • Verminderen van stress
  • Behoud van cognitieve vaardigheden (dat zijn vaardigheden van de hersenen die zorgen dat we informatie kunnen verwerken en leren van onze ervaringen. Zoals onthouden, plannen, redeneren en beslissen)
  • Behoud van contactmogelijkheden
  • Verminderen van onrustig, agressief of apathisch gedrag (iemand die apathisch is, is minder geïnteresseerd in de wereld om hem heen en heeft vaak geen zin om iets te ondernemen. Ook de emoties doen vaak ‘vlak’ aan)
  • Verbeteren van depressieve en angstklachten
  • Ondersteuning bij bewegingsstoornissen
  • Verbeteren van taal- en spraakproblemen
  • Verzachten van pijn

De muziektherapeut stemt zijn werkwijze af op de individuele cliënt. Want als er iets is wat je persoonlijk raakt, dan is dat wel muziek! Er is altijd eerst een intake. De muziektherapeut praat met de cliënt, mantelzorgers of zorgverleners, niet alleen over de problemen of beperkingen die ervaren worden, maar ook over de wensen en mogelijkheden. Vervolgens stelt de muziektherapeut behandeldoelen op.

Bij Warande geeft de muziektherapeut individuele therapie, maar ook groepstherapie. Denk dan aan samen zingen en klankconcerten.

Bij bewoners van Warande met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) wordt muziektherapie vergoed vanuit de Wlz. Wij berekenen hiervoor dus geen extra kosten.

De muziektherapie vindt plaats in de woonlocaties van Warande.

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

030 – 693 80 58