Sociëteit de Boulevard

Valckenboschlaan 14a
3707 CR  Zeist
T 030 – 691 19 24

Sociëteit de Boulevard biedt ouderen die thuis wonen een prettige en professionele dagbesteding. Als u thuis woont en dementie heeft, of andere geheugenproblemen, dan kunt u één of meerdere dagen bij ons terecht. Activiteiten en ontmoeting staan centraal.

Meer weten over

Bij de Boulevard werkt een vast team van professionele medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Wij begeleiden u tijdens de actieve, muzikale en creatieve activiteiten. U krijgt een vaste contactpersoon aan wie u uw vragen kunt stellen. Door de sociëteit ontmoet u mensen en kunt u uw liefhebberijen weer oppakken. Ook biedt de sociëteit hulp en ondersteuning bij dingen die u niet goed meer zelfstandig kunt doen. Door het regelmatig bezoeken van onze sociëteit kunt u langer thuis blijven wonen. Belangrijk is ook dat zorgende familieleden en naasten even tijd voor zichzelf hebben.

Om uw dag zo prettig mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een dagbestedingsplan (dit is een digitaal dossier). Dit plan sluit aan bij uw wensen en behoeften. Hierin rapporteren wij hoe uw aanwezigheid op de sociëteit verloopt en of er bijzonderheden zijn. Omdat wij het belangrijk vinden dat uw naasten betrokken zijn bij uw zorg, kan u en uw naaste toegang krijgen tot uw digitale dossier, via CarenZorgt. Klik hier voor meer informatie over CarenZorgt.

Als mantelzorger van één van onze bezoekers, bent u van harte welkom in onze sociëteit. Maandelijks is er contact met u om alles door te spreken over het welzijn van uw naaste. Ook gaan wij na of er nog andere behoeften en vragen zijn.

U kunt van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 – 17.00 uur) terecht bij Sociëteit de Boulevard. Uitgezonderd op nationale feestdagen.

Deelname kan met een indicatie van het CIZ, een Persoonsgebonden Budget (PGB), particulier of via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De maatschappelijk werkers van het Warande adviescentrum kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie. De eigen bijdrage is niet afhankelijk van het gebruik, inkomen of vermogen.

Wilt u meer weten over dagbesteding bij Sociëteit de Boulevard of onze overige dienstverlening dan kunt u contact opnemen met het Warande adviescentrum.

De medewerkers van het Warande adviescentrum zijn bereikbaar op werkdagen
tussen 08.30 – 17.00 uur via
T 030 – 693 80 58 of via
M zorgadvies@warandeweb.nl

U kunt ook direct met de sociëteit contact opnemen om bijvoorbeeld een afspraak te maken voor een proefbezoek via T. 030 – 691 1924.

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

030 – 693 80 58

Heeft u
nog vragen?

Veelgestelde vragen