Gezond blijven

Gezond blijven

Zorg aan huis
Voor lichte zorgvragen wordt zorg aan huis (thuiszorg) geleverd. Samen met een medewerkster van het  zorgteam wordt de concrete invulling van de zorg vastgesteld en vastgelegd in uw cliëntdossier.

Volledig Pakket Thuis
Het is ook mogelijk om via de AWBZ een Volledig Pakket Thuis te ontvangen. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld om dezelfde zorg te ontvangen als in een instelling, zoals een verzorgingshuis. Zo wordt er een zorgleefplan gemaakt en zijn schoonmaak, maaltijden en gedeeltelijke (externe) wasverzorging bij het pakket inbegrepen.

Extra zorg
Naast de standaardafspraken is het altijd mogelijk om (tegen betaling) aanvullende zorg of diensten af te nemen van Warande. Aanvullende zorg komt bovenop de zorg vanuit de indicatie en wordt ook vastgelegd in uw zorgleefplan.
Binnen uw eigen mogelijkheden houdt u zelf de regie over de zorg. Uw familie en andere mensen die u na staan, zijn van harte uitgenodigd om u te helpen bij de verzorging en de begeleiding.

Indicatie
In Warande Wooncentrum In de Dennen kunt u een appartement huren met zorg aan huis of het Volledig Pakket thuis. Ook intramurale zorg, Zorgprofiel VV 6 behoort tot de mogelijkheden. Toewijzing van de zorg gaat via de AWBZ, of de WMO. Warande kan u helpen bij de aanvraag van de indicatie.

Contact

 

Meer informatie

Voor vragen over zorg- en dienstverlening
Warande Adviescentrum voor Cliënten
T 030  693 80 58, of e-mail

Adres
Warande Wooncentrum In de Dennen
Arnhemse Bovenweg 20-78
3708 AE Zeist
T 030  693 80 29

Ik kan altijd terugvallen op de zorgpost in ons gebouw