ParkinsonNet

ParkinsonNet
Hulp bij Parkinson

ParkinsonNet is een landelijk netwerk waar zorgverleners bij zijn aangesloten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van:

  • de ziekte van Parkinson
  • aan Parkinson verwante aandoeningen

Warande biedt fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek vanuit dit netwerk aan.

Contact

 

Meer informatie

Voor meer informatie over ParkinsonNet vanuit Warande kunt u terecht bij: