Over Warande

Over Warande

Warande biedt ouderen met een complexe zorgvraag professionele zorg en behandeling, een zinvolle daginvulling en een aantrekkelijke woonomgeving, die bijdragen aan een persoonlijke kwaliteit van leven.

Eigen wijze
Onze cliënten hebben een zorgvraag die emotionele, fysieke en sociale onzekerheid met zich mee brengt. Vaak gaat dit gepaard met levensvragen als: hoe wil ik mijn leven inrichten of hoe leer ik omgaan met mijn toenemende afhankelijkheid? Cliënten gaan op eigen wijze om met deze zorg- en levensvragen.  De eigen draagkracht, de samenstelling en draagkracht van hun ‘mantel’ (familie, buren), hun levensgeschiedenis en levensdoelen spelen hierbij een belangrijke rol.

Gelijkwaardig en deskundig
Wij ondersteunen cliënten, zodat zij in relatie met anderen betekenisvol kunnen leven. Vanuit een gelijkwaardige relatie met elkaar, cliënten en naasten, bespreken we de unieke ondersteuningsvraag. Wij stemmen met cliënten, naasten en andere zorgverleners de wijze af waarop we hier samen invulling aan geven. Onze deskundigheid ligt daarbij op het vlak van zorg en behandeling voor ouderen en vanuit verschillende disciplines. Activiteiten die het welzijn en woongenot verhogen zijn onderdeel van onze zorgverlening.

Aandacht
De ondersteuningsvragen en de omgeving van cliënten zijn voortdurend in beweging. Dit vraagt van ons, dat wij vanuit een open houding naar de mensen om ons heen kijken, maar ook naar onszelf. Zorg en ondersteuning verlenen doe je niet alleen, maar samen met mantelzorgers, familie, vrijwilligers en met collega’s en andere disciplines. Aandacht voor die samenwerkingsprocessen en voor persoonlijk contact vinden wij van groot belang om zo goed op veranderingen en uitdagingen in de zorgverlening te kunnen inspelen.

Warande, ouderen, zorg

Contact